Commentaires

13.06 | 10:53

Bonjour J ai des amie qui viennent pour samedi 19 juin , nous seront 10. Une ...

26.06 | 07:12

Bedankt voor de super service! Ons feestje was top!

25.02 | 12:57

Amazing professional service! Will keep using!

15.06 | 15:52

bonjour je cherche des chaise à louer et château gonflable pour le 14 juillet merci

DREAM FOR KIDS BEERSEL

Elke week vindt u een voorbeeld van onze prestaties op ons Facebook pagina (AlainBrigitte Dreamforkids Beersel) of via Instagram (Dream.for.kids)

NEW 2024


Onze clown (met obstakels) gaat met pensioen. Om deze te vervangen, stellen wij graag u ons nieuw springkasteel voor het seizoen 2024 : Het Circus, thema clown en circus


Met dit thema is het, ideaal voor jongens en meisjes. Het Circus zal iedereen gelukkig maken en perfect voor een namiddag vol pret !


We hebben ook gedacht aan alle tuinen.  Dit model is een beetje smaller maar wel langer.


Breedte : 3.6 m x 5 m lengte (+1.1 m voor het afneembaar waterbad) x 4.3 m hoogte, dus een totaal van 6m10. Een mooi formaat dat kan aangepast worden aan de meeste tuinen !


De zomers worden warmer en warmer en we willen ook een verfrissing geven aan dit springplezier : een afneembaar waterbad van 1.1 m.   Dit met scratch (zie foto’s).  De kinderen komen dan in een waterbad terecht…Zo leuk !!!!


Dus worden er 2 mogelijkheden voorgesteld : met of zonder waterbad, afhankelijk van uw wens en het seizoen.


Het model is heel leuk : ingang via de linkerkant, een mooie springplaats achteraan (afgedekt) en de uitgang via glijbaan, wat kunnen de kinderen meer wensen ?De circus : 135 € levering en plaatsing inbegrepen voor 1 dag (+ 20 € waterbad), in een straal van 20 km rond Beersel.

Jump'n slide : breedte 3.6 m x 5 m lengte (+1.1 m voor het verwijdbare waterbad) x 4.3 m hoogte dus een totaal van 6m10 met glijbaan - 135€ (+20 € bad) *** meer info hieronder

Safari Jungle Park 5 x 5.5 m : 125 €

clown springkasteel zonder obstakel met schuifaf 5 x 5.5 m - 115 €

Mickey springkasteel 4 x 4 m - 100 €

Tovenaar : afmetingen : 3.7 m x 4.9 m - 95 €

Multikleuren middelmatig : 4 x3,5 m : 95 €

Petit 4 tours : intérieur/extérieur : 70 € - max 6 ans

Wat houdt ons tarief in ?

De verhuur van het springkasteel bevat de levering alsook de opbouw en afbouw van het kasteel in een straal van 20 km rond Beersel

Hoe reserveren ?

Per telefoon (0495/63.40.70) of via mail : dreamforkids1@gmail.com.  Graag uw volledige gegevens (naam, voornaam, volledige adres, datum van het evenement).

Verhuurtermijn en tarieven

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

4 toren kleintot 6 j - mag binnen en buiten gebruikt worden

Middelmatig multikleuren : tot 12 jaar - mag buiten gebruikt worden

Clown zonder obstakel en schuifaf : tot 12 jaar voor buiten

Tovenaar zonder obstakel : tot 12 jaar voor buiten

Safari Jungle park : tot 12 jaar voor buiten


Circus : tot 12 jaar voor buiten


Jump'n slide : tot 12 jaar voor buiten

Inlichtingen via GSM van 8 tot 20 uur  op 0495/63.40.70  of via mail : dreamforkids1@gmail.com


*Verhuring de dag van het evenement tot 's avonds.  - ** Verhuring de dag van het evenement tot maximum 18 u de dag nadien.

Deze prijzen zijn BTW exclusief, levering en plaatsing in een straal van 20 km rond beersel.  Vanaf 21 km wordt er een leveringsforfait gerekend.   Voor een verhuring van meerdere dagen, prijs op aanvraag.

 *** We hebben ook ter uwe beschikking een tuinslang van 30 m om aan te sluiten aan het zwembadje van de 2 kastelen aan 135 € (jump & circus), indien gewenst ofwel kan het ook gevuld worden met een emmer. U mag kiezen !.  10 € per dag


ALGEMENE VERHURING VOORWAARDEN

Verbintenis :

Dream For Kids – Alain Van Haelen aan de klant van een springkasteel in perfect staat voor een bepaalde duur zoals hieronder beschreven.

Indien we het springkasteel niet tijdig kunnen leveren (bv indien het springkasteel gescheurd terugkomt) wordt het voorschot u onmiddellijk terugbetaald.  Geen schadevergoeding zal gevraagd mogen worden.

Reservatie :

De reservatie van het springkasteel zal bevestigd worden door Dream For Kids  - Alain Van Haelen .  Een huurcontract zal ook getekend worden door beide partijen.

Opbouw en afbouw :

De klant staat in voor de op-en afbouw. Een inventaris zal gemaakt worden voor- en na de verhuur en dit om geschillen te vermijden tussen de verhuurder en de klant.

Graag een minimum doorgang van 1m50 te voorzien.

Electriciteit :

De levering van electriciteit (220 volt) is door de klant te voorzien alsook een verlengkabel.

Bewaking :

Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken ten einde de springkastelen te kunnen gebruiken. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is. 

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de gehuurde structuur.

Schoenen, dieren, eten, drinken en andere voorwerpen die schade kunnen toebrengen aan de structuur zijn ter allen tijde verboden.

Het is ook verboden om aan muurtjes en dwarsbalken van de structuur te hangen of te klimmen.

De structuren zijn gemaakt voor kinderen van 3 tot 12 jaar.Tijdens de nacht moet het kasteel opgeborgen worden in een droge plaatsruimte.

Alle schade anders dan normal slijtage en eventuele verontreiniging veroorzaakt door abnormaal, gebruik zal verhaald worden op de huurder die de reparatie of vervangingskosten zal betalen.

Waarborg :

Een contante waarborg van 100 € is gevraagd voor de opbouw.  Deze zal teruggeven worden bij de afbraak indien er geen schade vastgesteld is.

Verhuringtermijn :

1 of 2 dagen.  Voor een verhuring van meerdere dagen, is de prijs op aanvraag.

In het algemeen zal de opbouw de morgen van het evenement gebeuren en de afbraak de dag zelf 's avonds  Andere overeenkomsten zijn mogelijk afhankelijk van onze beschikbaarheid.

Toelating en taxen : 

De klant zorgt zelf voor alle nodige toelatingen en mogelijke te betalen taxen. (gemeente)

Betaling :

Alle facturen dienen contant betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Verantwoordelijkheid/Schade/weeromstandigheden :

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade bij verkeerd op-en afbouwgebruik.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de gehuurde structuur.

De klant verbindt zich ertoe zich te laten verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid bij een Belgische verzekeringsmaatschappij die elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname van de gehuurde structuur.

Alle schade anders dan normale slijtage en eventuele verontreiniging veroorzaakt door abnormaal gebruik zal verhaald worden op de huurder.

Verzekering :

Dream for Kids is verzekerd voor burgelijke aansprakelijkheid, uitgezonderd voor schade veroorzaakt tijdens levering, opbouw of afbraak.   De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de gehuurde structuur.

Annulatie :

-       Meer dan 1 maand op voorhand : geen kosten

-       Indien minder dan 48 u voor de datum van verhuur: behouden van het voorschot door de verhuurder Dream for Kids – Alain Van Haelen, geen terugbetaling.

Tarieven :

De tarieven kunnen tijdens het jaar veranderd worden.  Al onze prijzen zijn exclusief BTW, levering en plaasting inbegrepen.

Rechtbanken :

Alle eventuele betwistingen vallen onder de Belgische rechtspraak en onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.